שלוס,נביה

תאריך פרסום:

שלוס, רות, נביה, 1965, שמן על בד, 100X50, אוסף גילה ושמעון בלס, תל-אביב. צילום: דן זלצר.
שלוס, רות, נביה, 1965, שמן על בד, 100X50, אוסף גילה ושמעון בלס, תל-אביב. צילום: דן זלצר.


כל הזכויות שמורות ללקסיקון לאמנות ישראלית ולרותי מרקוס.